Serveis

Arxius, Museus i Biblioteques

separador Correcció de patologies concretes que afecten al paper, fusta, teixits, fongs, bacteris i insectes com els Tissanurs, corcs, etc.

Restauració

separador Neteja amb abrasius. És la projecció d’un abrasiu impulsat per aire comprimit sobre una superfície determinada.

Control de plagues Urbanes

separador Desinsectació, Desratització i Desinfecció de plagues urbanes, rosegadors, paneroles, formigues, mosquit tigre, paràsits, entre d’altres.

Tèrmits

separador Tractament especialitzat per organismes xilòfags com fongs en putrefacció, corcs i tèrmits que afecten les estructures dels edificis, etc.

Avantatges

Garantim el manteniment dels serveis establerts

Tenim tots els operaris titulats

Disposem dels millors tècnics del sector i un equip de biòlegs

Certifiquem tots els tractaments realitzats

Estudiem i planifiquem “in situ” cada tractament

Oferim assessorament sense cap mena de compromís

15 anys d’experiència que ens avalen i que ens obliguen a estar a l’alçada de la qüalitat tècnica.

- Gestior Químics