Som una empresa destinada a oferir una diversa i variada gamma de serveis:

  • Desinfecció-desinsectació-desratització
  • Neteja-restauradora (Eliminació de pintades, graffitis, …)
  • Tractaments antixilòfags (corc i termits)

El nostre objectiu és eliminar tot allò que pugui ser perjudicial per l’ésser humà i el seu entorn, sempre protegint i respectant el medi ambient.

De la nostra investigació, experiència i responsabilitat, estem millorant la tècnica actual i innovant aquest sector en constant evolució, essent pioners en diversos tractaments, avui catalogats d’alta tecnologia.

Fundada l’any 1986 a Sabadell (Barcelona), tot i que, actualment, estem ubicats a Plaça St. Joan, núm. 7 de Castellar del Vallès.

Els nostres departaments tècnics, d’investigació i comercials estan en contacte amb diferents Centres i Institucions per tal d’intercanviar criteris, tècniques i informacions, com:

  • Museu National d’Hitoire Naturelle (París)
  • Direcció General d’Arxius de França (París)
  • Centre Interregional de Conservation du Livre
  • Ministeri de Cultura (Madrid)
  • Serveis d’Arxius, Museus i Biblioteques de la Generalitat de Catalunya
  • Serveis d’Arxius Museus i Biblioteques de la Diputació de Barcelona
  • Serveis d’Arxius, Museus i Bibliotequesde l’Ajuntament de Barcelona