Arxius, Museus i Biblioteques

separador Correcció de patologies concretes que afecten al paper, fusta, teixits, fongs, bacteris i insectes com els Tissanurs, corcs, etc.

Restauració

separador Neteja amb abrasius. És la projecció d’un abrasiu impulsat per aire comprimit sobre una superfície determinada.

Control de plagues Urbanes

separador Desinsectació, Desratització i Desinfecció de plagues urbanes, rosegadors, paneroles, formigues, mosquit tigre, paràsits, entre d’altres.

Tèrmits

separador Tractament especialitzat per organismes xilòfags com fongs en putrefacció, corcs i tèrmits que afecten les estructures dels edificis, etc.