Arxius, Museus i Biblioteques

separador Correcció de patologies concretes que afecten al paper, fusta, teixits, fongs, bacteris i insectes com els Tissanurs, corcs, etc.

Control de plagues Urbanes

separador Desinsectació, Desratització i Desinfecció de plagues urbanes, rosegadors, paneroles, formigues, mosquit tigre, paràsits, entre d’altres.

Tèrmits

separador Tractament especialitzat per organismes xilòfags com fongs en putrefacció, corcs i tèrmits que afecten les estructures dels edificis, etc.