Eliminem tota mena de pintades, graffitis i brutícia en general de qualsevol superfície sense danyar-la, inclòs senyals de trànsit, monuments, etc i especialment restauració de façanes, masies, monuments, etc… Tecnologia punta mitjançant la protecció de micro-molecules de vidre, bicarbonat, talc, òxid d’alumini, etc, segons la superfície.

NETEJA AMB ABRASIUS

És la projecció d’un abrasiu impulsat per aire comprimit sobre una superfície determinada, Aquest tipus de neteja consisteix en graduar l’entrada d’aire i abrasiu a la màquina, per obtenir una projecció adequada per a cada tipus de superfície (fusta, pedra natural, pedra artificial, obra vista, vitralls …).

Hi ha algunes superf icies molt delicades, ja sigui per la seva porositat, fragilitat tat, etc … i gràcies a les vàlvules de la màquina Blas Mate TM comb 60, tenim una graduació precisa per a cada tipus de superfície.