ORGANISMES XILÒFAGS

Departament tècnic especialitzat en tractaments per organismes xilòfags com fongs de putrefacció, corcs i tèrmits que afecten les estructures dels edif icis, fusta ornamental, mobiliari i patrimoni en format paper, fusta, fibres vegetals, materials orgánrcos en general.

Treballem amb el Sistema Sentitrech, Aquest sistema està importat dels EUA. És un sistema biorracronal basat en esquers d’atracció alimentària. És innocu per a les persones, altament eficaç i amb garantia de temps.

Amb aquest sistema i també en el cas de fusta estructural, cal fer prèviament un estudi DEM (diagnòstic) per tal d’identificar la plaga, la ubicació concreta, el nivell d’afectació, els desperfectes causats en fusta estructural, massa estructural perduda, i d’aquesta manera poder definir el millor tractament.

D’altra banda, disposem també de tractaments químics, amb vàlvules antiretroces per a tractaments determinats o complementaris.